Website Scone Jhan

De website en het tijdschrift hebben dezelfde naam als de familievereniging. De auteur van teksten van de website is Chris Schoonejans, in opvolging van Luc Remy. Het tijdschrift verschijnt viermaal per jaar. De site wordt regelmatig aangepast en aangevuld, vooral de index volgt het laatst verschenen tijdschrift wat de titels van de artikels betreft.

Sommige artikels op de website zijn door Henri Leblanc naar het Frans of het Engels vertaald. Van sommige onderdelen is er ook een Duitstalige versie; Zo wordt de website ook internationaal interessant. Inhoudelijk zijn de artikels ook aangepast aan de interesse van de anderstaligen. Het kan nuttig zijn om die vertaalde versie ook te bekijken want ze bevatten andere foto’s of tekeningen dan de Nederlandstalige tekst.

De vormgeving en het beheer van de website wordt geredigeerd door .
Met vragen over de onderwerpen op de website of de artikels in het tijdschrift kan men terecht bij .

Facebook Scone Jhan

Een nieuwe Facebook account is opgestart. Via Facebook Scone Jhan kan U nieuws vernemen over de activiteiten van de vereniging. Uiteraard krijgt U hier verwijzingen naar onze website en ons tijdschrift. U kan hier intekenen als vriend van Scone Jhan. Wij staan open voor uw suggesties. Iedereen kan foto’s of teksten die Scone Jhan aanbelangen delen.