Nieuwsbrief Scone Jhan

Sedert 1990 informeren wij onze leden 4 maal per jaar, via ons tijdschrift over alles wat verband houdt met alle varianten van de familienaam “Schoonjans”. In de eerste jaargangen van ons familietijdschrift kwamen vooral stambomen aan bod, waarop wij nu nog verder bouwen. Nu brengen wij ook de verhalen van de nog levende naamgenoten. Er wordt ook veel aandacht besteed aan naamgenoten die artistiek-creatief of sportief actief zijn of waren.

Sedert 2011 kan de website voor het grote publiek een eerste kennismaking zijn met onze familievereniging. In feite vullen tijdschrift en website elkaar goed aan. Bovendien is, zoals reeds enkele keren is gebleken, de website het contactmiddel bij uitstek voor niet-leden die over de inhoud van een of ander artikel iets meer wensen te vernemen.

Sedert 2013 is er ook nog een nieuwsbrief. Wij weten dat wij via ons familietijdschrift ongeveer 1/3 van de naamgenoten bereiken, niet alleen de geabonneerde zelf maar ook de rest van de familie leest mee. Dat ons tijdschrift met de regelmaat van de seizoenen verschijnt is een goede zaak, maar soms werden actuele berichten laattijdig gepubliceerd. Het is de bedoeling om via een tussentijdse nieuwsbrief (ook 4 maal per jaar) de lezers, die van internet gebruik maken, sneller te informeren. Zo kan ook het nieuws in de marge en afbeeldingen in kleur een nuttige aanvulling zijn op ons tijdschrift.
De nieuwsbrief is voor alle geïnteresseerden gratis en wordt u ook toegestuurd als u ons uw email-adres doorgeeft.